Neu-Isenburg, 德國, 2008

  • 客户: City of Neu-Isenburg
  • Timeframe: 2008
  • 规划区域: 5 ha